Er is een fout opgetreden in de TNG software. Wat wilt u doen:

Als u zojuist een update geinstalleerd hebt, controleer of u alle stappen van de installatie instructies gevolgd hebt. Ga terug naar de update Lees Mij pagina en lees de instructie opnieuw. Speciale aandacht voor de database structuur stap.

Als u TNG voor de eerste keer geintalleerd hebt, dan moeten miscchien nog de database teabellen aangemaakt wordeen. Ga terug naar de readme.html Pagina om deze stap te vinden.

Als u de website eigenaar bent, kunt u contact opnemen met TNG support voor assistentie bij dit prrobleem. Kopieer onderstaande query en plak deze in uw bericht.Query: SELECT concat('', concat(p.firstname,' ',p.lnprefix,' ',p.lastname)) AS Overledene, concat(h.firstname,' ',h.lnprefix,' ',h.lastname,' / ',w.firstname,' ',w.lnprefix,' ',w.lastname) AS Parents, p.brithdate, p.deathdate, p.deathplace, sr.shorttitle AS Register, if(me.mediatypeID="bsg001" OR me.mediatypeID="bsc001" OR me.mediatypeID="bso001", concat('', if(me.mediatypeID="bsg001" OR me.mediatypeID="bsc001" OR me.mediatypeID="bso001", cb.page, "")),cb.page) As Akte FROM tng_people AS p LEFT JOIN tng_citations AS cb ON cb.persfamID=p.personID AND cb.gedcom=p.gedcom AND cb.eventID="DEAT" LEFT JOIN tng_medialinks AS ml ON ml.personID=p.personID AND ml.gedcom=p.gedcom AND ml.eventID="DEAT" AND ml.ordernum=1 LEFT JOIN tng_media AS me ON me.mediaID=ml.mediaID AND me.gedcom=p.gedcom AND (me.mediatypeID="bsg001" OR me.mediatypeID="bsc001" OR me.mediatypeID="bso001") LEFT JOIN tng_sources AS sr ON sr.sourceID=cb.sourceID AND sr.gedcom=cb.gedcom LEFT JOIN tng_families AS f ON f.familyID=p.famc AND f.gedcom=p.gedcom LEFT JOIN tng_people AS h ON (f.husband=h.personID AND f.gedcom=h.gedcom) LEFT JOIN tng_people AS w ON (f.wife=w.personID AND f.gedcom=w.gedcom) WHERE p.gedcom="001" AND p.living=0 AND p.private=0 AND YEAR(p.deathdatetr)<(YEAR(CURDATE())-50) AND p.lastname="van Reij" ORDER BY p.deathdatetr, p.birthdatetr, p.firstname, MID(cb.page,6,4) ASC, CAST(MID(cb.page,11,3) as UNSIGNED) ASC LIMIT 50

Unknown column 'p.brithdate' in 'field list'