• Voornaam:   
  • Familienaam:   

Genealogie van Rij (van Riede, van Reij, van Rije)

De reis van je familie door de tijdPrivacy Beleid


Dit privacy beleid beschrijft de manier waarop ‘familievanrij.nl’ informatie van gebruikers verzameld, gebruikt, onderhoud en openbaar maakt op de website https://www.familievanrij.nl ("Site").

Data Beschermings beleid

De eigenaren van deze site nemen de bescherming van uw persoonlijke gegevens zeer serieus. Wij behandelen uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke bepalingen voor gegevensbescherming en dit privacy beleid. Het gebruik van onze website is mogelijk zonder persoonlijke gegevens te verstrekken. Wanneer persoonlijke informatie wordt gevraagd (bijvoorbeeld naam en e-mailadres op het contactformulier), dan wordt dit vrijwillig gegeven. Deze gegevens worden niet doorgegeven aan derden. Wij wijzen u erop dat het versturen van informatie via internet onderhevig is aan beveiligingsproblemen.

Persoonlijke identificatie-informatie

Wij kunnen persoonlijke identificatie-informatie van gebruikers op verschillende manieren verzamelen, inclusief, maar niet beperkt tot, wanneer gebruikers onze site bezoeken, een formulier invullen en in verband met andere activiteiten, services, functies of bronnen die we beschikbaar stellen op onze Site. Gebruikers kunnen worden gevraagd naar, indien van toepassing, naam, e-mailadres. Gebruikers kunnen onze site echter anoniem bezoeken. Wij zullen persoonlijke identificatie-informatie van gebruikers alleen verzamelen als zij vrijwillig dergelijke informatie aan ons verstrekken. Gebruikers kunnen altijd weigeren persoonlijke identificatie-informatie te verstrekken, behalve dat dit hen kan beletten om deel te nemen aan bepaalde Site-gerelateerde activiteiten.

Niet-persoonlijke identificatie-informatie

We kunnen niet-persoonlijke identificatie-informatie over gebruikers verzamelen wanneer ze interactie hebben met onze Site. Niet-persoonlijke identificatie-informatie kan de browsernaam, het type computer en technische informatie over gebruikers-middelen van verbinding met onze Site bevatten, zoals het besturingssysteem en de gebruikte internetprovider en andere soortgelijke informatie.

Web browser cookies

Onze site gebruikt "cookies" om de gebruikerservaring te verbeteren. De webbrowser van de gebruiker plaatst cookies op de harde schijf voor archiveringsdoeleinden en soms om informatie over u bij te houden. Gebruikers kunnen ervoor kiezen hun webbrowser in te stellen om cookies te weigeren of om u te waarschuwen wanneer cookies worden verzonden. Als u dit doet, merk dan op dat sommige delen van de Site mogelijk niet correct werken.

Google Analytics

Onze site gebruikt Google Analytics-cookies. Wij hebben hiervoor een gebruikersovereenkomst met Google afgesloten. Waarbij de volgende bijkomende maatregelen van kracht zijn;

Opm: Op grond van artikel 11.7a van de Telecommunicatiewet zijn wij verplicht om toestemming te vragen aan onze websitebezoekers voorafgaand aan het plaatsen van alle soorten cookies, tenzij deze onder de drie uitzonderingen vallen. Er is géén toestemming vereist voor analytische cookies met geen of geringe gevolgen voor de privacy van websitebezoekers. Wij verwerken met dit soort 'onschuldige' analytische cookies nog steeds persoonsgegevens, maar de verwerking is dan mogelijk met een beroep op de grondslag van de noodzaak ter behartiging van ons gerechtvaardigd belang (artikel 6.1, onder f, van de AVG). Dit houdt in dat wij ook op grond van de AVG geen toestemming voor deze verwerking van persoonsgegevens hoeven te vragen.

Hoe we verzamelde informatie gebruiken

‘familievanrij.nl’ kan persoonlijke gegevens verzamelen en gebruiken voor de volgende doeleinden:

Hoe wij uw informatie beschermen

Wij gebruiken passende beveiligingsmaatregelen voor het verzamelen, opslaan en verwerken van gegevens om u te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, wijziging, openbaarmaking of vernietiging van uw persoonlijke informatie, gebruikersnaam, wachtwoord, transactie-informatie en gegevens die op onze Site zijn opgeslagen.

Delen van persoonlijke informatie

Wij verkopen, verhandelen of delen geen persoonlijke identificatie-informatie van gebruikers aan derden. We kunnen generieke geaggregeerde demografische informatie die geen verband houdt met persoonlijke identificatie-informatie over bezoekers en gebruikers, delen met onze zakenpartners, vertrouwde leden en adverteerders voor de hierboven uiteengezette doeleinden.

Websites van derden

Gebruikers kunnen op onze Site advertenties of andere inhoud vinden die linken naar de sites en diensten van onze partners, leveranciers, adverteerders, sponsors, licentiegevers en andere derden. We hebben geen controle over de inhoud of links die op deze sites verschijnen en zijn niet verantwoordelijk voor de praktijken die worden toegepast door websites die zijn gelinkt aan of van onze Site. Bovendien kunnen deze sites of services, inclusief hun inhoud en links, voortdurend veranderen. Deze sites en services hebben mogelijk hun eigen privacy beleid en klantenservicebeleid. Browsen en interactie op een andere website, inclusief websites die een link naar onze site hebben, is onderworpen aan de eigen voorwaarden en het beleid van die website.

Wijzigingen in dit privacy beleid

‘familievanrij.nl’ heeft de bevoegdheid om dit privacy beleid op elk gewenst moment bij te werken. Wanneer we dit doen, zullen we de bijgewerkte datum onderaan deze pagina herzien. We adviseren gebruikers aan om deze pagina regelmatig te controleren op eventuele wijzigingen om op de hoogte te blijven van hoe we ervoor zorgen de persoonlijke informatie die we verzamelen te beschermen. U accepteert en gaat ermee akkoord dat het uw verantwoordelijkheid is om dit privacy beleid periodiek te bekijken en notie te nemen van wijzigingen.

Acceptatie van deze voorwaarden

Door deze Site te gebruiken, geeft u aan dat u akkoord gaat met dit beleid. Als u niet akkoord gaat met dit beleid, gebruik dan onze Site niet. Als u de Site blijft gebruiken na het plaatsen van wijzigingen in dit beleid, wordt u geacht deze wijzigingen te aanvaarden.

Recht op informatie, rectificatie, verwijdering, blokkering

U heeft op elk moment het recht om informatie te verkrijgen over uw opgeslagen persoonlijke gegevens, de herkomst, met wie uw persoonlijke data gedeeld is en het doel van de verwerking, samen met het recht om deze gegevens te corrigeren, blokkeren of te verwijderen. Voor meer informatie omtrent persoonlijke gegevens kunt u contact met ons opnemen of hier kijken voor uw AVG Privacy rechten.

Contact met ons opnemen

Als u vragen heeft over dit privacy beleid kunt u contact met ons opnemen of hier kijken voor uw AVG Privacy rechten.


Dit document is voor het laatst bijgewerkt op 14 januari 2022.Snelle Links

Contact

Bericht Beheerder

Als u opmerkingen heeft of iets wilt toevoegen of corrigeren, neem dan contact met ons op.